اوّل خوانیم خدا را ، سید انبیا را ،علی مرتضی را،
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
صلوات را خدا گفت جبرئیل بارها گفت در شان مصطفی گفت
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
شاه نجف علی است سر ور دین علی است شیر خدا علی است
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
یارب به حق زهرا شفیع روز جزا یعنی که خیر النساء
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
بعد از علی حسن بود چون غنچه در چمن بود ،نور دو چشم من بود
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
بوی حسین شنیدیم چون گل شکفته دیدیم به مدعا رسیدیم
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
زین العباد ، سجاد است و مظهر عبادت ،آن  اسیر شهر کربلا
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
باقر امام دین است نور خدا یقین است فرزند عابدین است
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
جعفر امام ششم ، هست ناشر دین احمد و  حیدر
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
موسای با سعادت با ذکر و با عبادت سر دار با جلالت
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
هشتم رضا امام است از ضامنی تمام است شاه غریب بنام است
صلی علی محمد صلوات برمحمد
ما شیعه تقی ایم خاک ره نقی ایم محتاج عسکری ایم
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
مهدی به تاج و نورش با احمد ورسولش نزدیک شد ظهورش
صلِّ علی محمد صلوات برمحمد
________________________________________
اگرخواهي شوي رهبر
برو در مسجد و منبر 
کــلام الله بخوان از بَر
بگو صلوات به پيغمبر
به حکم خالق داور
گذشت از نه فلک برسر
مـحمد شافع مــحشر
بگو صلوات به پيغمبر
اگر تو مرد هشياري
به سوزدل کني زاري
زبـانت را بـکن جــاري
بگو صلوات به پيغمبر
اگرخواهي‌جمال‌اي‌دوست
شفاعت‌برسرآن‌کوست
نجات اندر حضور اوست
بگو صلوات به پيغمبر
مـحمد شـافع محشر
 به درگاه خـدا رهبر
اگر خواهي شوي برتر
بگو صلوات به پيغمبر
اگـر تو مـرد دينداري
 ز راه ديـن خبر داري
به هر گــامي که برداري
 بگوصلوات به پيفمبر
ازاين دنيا مشو غافل
که پرمکرست و بي‌حاصل
ز من بشنو دمي اي دل
 بگو صلوات به پيغمبر
کـجا رفتند عزيزانت
پدر با اهل و خويشانت
ز بــهر نور ايـــــــمانــت
 بگو صلوات به پيغمبر
مشو در بند سيم و زر
 بکن خوفي تو از محشر
بسوز چون عود درمجمر
بگو صلوات به پيغمبر
چه در فصل بهار و گل
بشو مستانه چون بلبل
بر آر از سينه ات غلغل
بگو صلوات به پيغمبر
مـحمد سـيد الانـور
 شـفيع الامـتان يک سر
دهــانت کن پر از شـکر
 بگو صلوات به پيغمبر
________________________________________
بر احمد و جمال حیدر صلوات
بر فاطمه پاک و مطهر صلوات
بر مِهر وجود یازده نور جلی صلوات
بر جمله شافعین محشر صلوات
________________________________________
اول به نبی حضرت خاتم صلوات
دوم به علی شیر دو عالم صلوات
سوم به گل وجودِ پاک زهرا
چهارم به حسن خونجگر غم صلوات
از بهر حسین آن شه کرب و بلا
وآن تشنه‌ی در مقتلِ ماتم صلوات
________________________________________
شاهنشه لامکان ، مکان را صلوات
آن جان جهان ، جهان را صلوات
زیبنده زندگی جاوید علی ع است
آن مظهر حی مستعان را صلوات
________________________________________
از عرش صداي ربنا مي آيد
آواي خوش خدا خدا مي آيد
گفتست نبي خدا گناهش بخشد
هر کس که به فاطمه فرستد صلوات
________________________________________
بر چهره زیبای محمد صلوات
برگنبد خضرای محمد صلوات
سر تا به قدم آینه او زهراست
تقدیم به زهرای محمد صلوات
________________________________________
با نام حسن به قلبها گل بزنید
با یک صلوات تا بقیع پُل بزنید
فرمود که هر وقت گرفتار شدید
بر دامن ما دست توسل بزنید
________________________________________
بی حبّ علی و آل او در عرصات
هرگز نخرند از کسی صوم و صلاة
در حشر نتیجه می دهد عشق حسین
دیگر همه هیچ ، برمحمد صلوات
________________________________________
هر که دارد به دلش آرزوي کربلا صلوات
 يا شود زائر آن دشت پر بلا صلوات
 از سه ساله حسين گيرد برات صلوات
 گويد بر دل سوخته ي زينب صلوات
________________________________________
از بهر حسین آن شه کرب و بلا صلوات
وآن تشنه‌ی در مقتلِ ماتم صلوات
بر ساقي تشنه لب ابا الفضل صلوات
________________________________________
بر ساقي تشنه لب مشك به دهن صلوات
بر دو  دست قطع شده عباس صلوات
بر فرق شكافته خونين شبهه حيدري
بر معرفت و عشق برادري ابوالفضل صلوات
________________________________________
بر حضرت سجاد و صفایش صلوات
او روح دعاست بر دعایش صلوات
از پرده غیب جلوه گر شد رخ او
بفرست برای رو نمایَش صلوات
________________________________________
آنکه ز مهر  چهارده محروم است
محرومی او به نزد حق معلوم است
در نزد خدا وسیله، روز جزا
ما را ، صلوات چهارده معصوم است
________________________________________
مذهب جعفری و ایده احمد دارم
لِلّه الحمد که این دولت سرمد دارم
من ز خود هیچ ندارم که بدان فخر کنم
هر چه دارم همه از آل محمد ص دارم
________________________________________
بابی است به دنیای کرامت صلوات
رازی است ز اسرار امامت صلوات
فرمود خداوند به موسی که کند
رفع عطش از اهل قیامت با صلوات
________________________________________
به روی رضا ، شمس امامت صلوات
بر شافع ما روز قیامت صلوات
در پناه نگه اش که شادند همه
بفرست بر این روح کرامت صلوات
________________________________________
هر که دارد به دلش آرزوي قبر رضا
هر كه خواهد در گدائي توانگر شود و غنا
هر كه خواهد كه شود گره كار شيعه باز
بر غريب الغربا شاه خراسان  فرستد صلوات
________________________________________
شد باز به روی ما باب برکات
ای غرق گنه رسید کشتی نجات
زن دست به دامان جواد و بفرست
بر احمد و آل او دمادم صلوات
________________________________________
جان را تو صفا ده ، به صفای صلوات
هم راز ملک شو ، به نوای صلوات
بر هر چه خدای ، قیمتی داده ولی
گلزار بهشت است بهای صلوات
________________________________________
خوانند فرشتگان مکرر صلوات
چون هست ز هر ذکر نِکوتر صلوات
توحید و نبوت و امامت هر سه
چون در نگری جمع بُوَد در صلوات
________________________________________
بر جلوه ی روی  مهدی  صلوات
بر جذبه ی هر نگاه مهدی صلوات
ما را نوبد چو هدیه یی در  خور او
بفرست به پیشگاه مهدی صلوات
________________________________________
زبان گشا تو اى عبدخدا بگو صلوات
 به وقت صبح و به وقت مسا بگو صلوات
حبيب خالق يكتا بُوَد رسول اَنام
به روى انور آن مصطفا بگو صلوات
على وصىّ  بلافصل احمد مختار
به عشق شيرخدا مرتضا بگو صلوات
شفيعه دوسرا مادر حسين و حسن
به نام فاطمه خيرالنّسا بگو صلوات
زحُسن روى حَسن مهرُخان همه شده  مات
به يادگارعلى مجتبا بگو صلوات
چو شمع گريه كن و همچو نى بسوز و بنال
به شاه بى كفن كربلا بگو صلوات
چهارمين شه شيعه امام زين العباد
به اشك ديده آن پارسا بگو صلوات
محمدبن على باقرالعلوم جهان
به علم و مرتبتش بى ريا بگو صلوات
امام جعفر صادق رئيس مذهب ما
به صدق آن ششمين پيشوا بگو صلوات
امام موسى كاظم انيس گوشه مَحبس
به روح اقدس او بارها بگو صلوات
رضاست ضامن آهو اميد بى كس و يار
به ياد شاه خراسان رضا بگو صلوات
جواد معدن جود است و سرو باغ سخا
به جود و قامت آن مه لقا بگو صلوات
امام دهّم علىّ‏النّقى چراغ هُدى
به نور چهره آن رهنما بگو صلوات
امام عسگرى آن دستگيرقوم عنود
به دوّمين حسن دلربا بگو صلوات
گرعاشقى به امام زمان هميشه صلوات
به حجّت بن حسن كن دعا بگو صلوات
________________________________________
بشنو سخنی اگر که خواهی حسنات
 فرمود پیمبر آن بهار برکات
 هر کس صلواتی بفِرستد بر من
 ده مرتبه حق بر او فرستد صلوات ..
________________________________________
نشود ناطقه اش لال به هنگام ممات
هر زبانی که فرستد به محمد صلوات
________________________________________
صحبتي شد كه خدا باب نجاتي بفرست
تلخي ذائقه را شاخه نباتي بفرست
مي‏رسد با علم سبز، امامت بر دوش
از چه خاموش نشستي صلواتي بفرست  
________________________________________
بر نور جمال پاک احمد صلوات
برعطر وجود حی سر مد صلوات
بر وجه نکوی وخلق نکوی رسول
بر خاتم انبیاء محمد و آل محمد صلوات
________________________________________
آن دم که حق جمله عالم آفرید
صدايي از حق برگوش عرشيان رسيد
گفت حق اين ذكر را دائم بگوئيد
صلوات بر محمد  و آل محمد شد پديد
________________________________________
بر محمد تو بگو از دل‌ و جان‌ صلوات‌
به‌ علی‌ حیدر صفدر شه‌ خوبان‌ صلوات‌
به‌ رخ‌ انور آن‌ سرو خرامان‌ صلوات‌
به‌ قد سرو چمان‌ ماه‌ درخشان‌ صلوات‌
به‌ لب‌ خشک‌ حسین‌ شاه‌ شهیدان‌ صلوات‌
به‌ علی‌ بن‌ حسین‌ عابد دانا صلوات‌
به‌ همان‌ باقر و آن‌ علم‌ فراوان‌ صلوات‌
به‌ همان‌ مذهب‌ پاک‌ از سر ایمان‌ صلوات‌
بر سر تربت‌ آن‌ مظهر ایمان‌ صلوات
به‌ غریب‌الغربا شاه‌ خراسان‌ صلوات‌
به‌ همان‌ گنبد پُر نور زرافشان‌ صلوات‌
عسکری‌ را تو به‌ لعل‌ لب‌ خندان‌ صلوات
به‌ همان‌ مهدی‌ غایب‌ شه‌ خوبان‌ صلوات
________________________________________
اول به وجود پاک آن یکّه پناه
با نیت قرب او بگو یا الله
دوم به رسول حق جمیع حسنات
بفرست مسلمان به محمّد صلوات
سوم به علی مخزن اسرار حیات
بر حضرت فاطمه نگارش صلوات
چهارم به حسن منشاء خیر و برکات
بفرست به خون دل دمادم صلوات
پنجم به حسین دین قتل العبرات
بر کرب و بلا و اهل بیتش صلوات
بر هشت امام کرم و وجود و برات
بر گل رخ صاحب الزمان گو صلوات
________________________________________
خوش رحمتي است ياران، صلوات بر محمد
گوئيم از دل و جان، صلوات بر محمد
گر مؤمني و صادق، با ما شوي موافق
کوري هر منافق، صلوات بر محمد
در آسمان فرشته، مهرش بجان سرشته
بر عرش خوش نوشته صلوات بر محمد
صلوات اگر بگوئي، يابي هر آنچه جويي
گر تو ز خيل اوئي صلوات بر محمد
اي نور ديده ما، خوش مجلسي بيارا
ميگو خوشي خدا را، صلوات بر محمد
مانند گل شکفتيم، در لطيف سفتيم
خوش عاشقانه گفتيم، صلوات بر محمد
والله ديده من از نور اوست روشن
جان من است و من تن، صلوات بر محمد
گفتيم با دل و جان با عاشقان خوبان
شادي روي ياران، صلوات بر محمد
بي شک علي ولي بود، پرورده نبي بود
شاه همه علي بود، صلوات بر محمد
گويم دعاي سيد، خوانم ثناي سيد
جانم فداي سيد، صلوات بر محمد
خوش گفت نعمت الله رمزي زلي مع الله
خوش گو به عشق الله، صلوات بر محمد
________________________________________
حق داده به ما وعده خير و حسنات
هم وعده جنات سراسر نعمات
خواهي كه شود نصيب تو اين بركات
بفرست مدام بر محمد (ص) صلوات
________________________________________
از ازل بر ذرات جهان تا عرصات
رسد از آبروي آل محمد (ص) بركات
چه بدبخت باشد هر كس ز جهل
بشنود نام محمد (ص) نفرستد صلوات
________________________________________
اگرخواهي شوي رهبر
برو در مسجد و منبر 
کــلام الله بخوان از بَر
بگو صلوات به پيغمبر
به حکم خالق داور
گذشت از نه فلک برسر
مـحمد شافع مــحشر
بگو صلوات به پيغمبر
اگر تو مرد هشياري
به سوزدل کني زاري
زبـانت را بـکن جــاري
بگو صلوات به پيغمبر
اگرخواهي‌جمال‌اي‌دوست
شفاعت‌برسرآن‌کوست
نجات اندر حضور اوست
بگو صلوات به پيغمبر
مـحمد شـافع محشر
 به درگاه خـدا رهبر
اگر خواهي شوي برتر
بگو صلوات به پيغمبر
اگـر تو مـرد دينداري
 ز راه ديـن خبر داري
به هر گــامي که برداري
 بگوصلوات به پيفمبر
ازاين دنيا مشو غافل
که پرمکرست و بي‌حاصل
ز من بشنو دمي اي دل
 بگو صلوات به پيغمبر
کـجا رفتند عزيزانت
پدر با اهل و خويشانت
ز بــهر نور ايـــــــمانــت
 بگو صلوات به پيغمبر
مشو در بند سيم و زر
 بکن خوفي تو از محشر
بسوز چون عود درمجمر
بگو صلوات به پيغمبر
چه در فصل بهار و گل
بشو مستانه چون بلبل
بر آر از سينه ات غلغل
بگو صلوات به پيغمبر
مـحمد سـيد الانـور
 شـفيع الامـتان يک سر
دهــانت کن پر از شـکر
 بگو صلوات به پيغمبر
________________________________________
از اول دهــر تــا قيــامت برکـــات
 تعـداد هـمه خلق جهان و ذرات
از اهل بهشت وقدسيان وملکوت 
 بر احمد وال او هميشه صلوات
________________________________________
روی زمین و آسمان ها و کرات
در بین مناجات و تمام کلمات
زیبا تر از این دعا ندیده است کسی   
بر خاتم انبیاء محمد صلوات
________________________________________
بر خلق خوش و خوي محمد (ص) صلوات
بر عطر گل روي محمد (ص) صلوات
در گلشن سر سبز رسالت گوييد
بر چهره گل بوي محمد (ص) صلوات
________________________________________
گرديده شعار هر مسلمان صلوات
تاريخچه عترت و قرآن صلوات
بر شيعه بود نشانه مهر علي
ازازل تا به ابد بر محمد و علي صلوات
________________________________________
شد باز به روي خلق باب بركات
خواهي تو اگر ز درگه دوست برات
بفرست ز جان و دل به آواي جلي
بر خاتم انبياء محمد (ص) صلوات
________________________________________
بيرون ز عدد بگو و بي حد صلوات
بر آل محمد و محمد صلوات
ز انجا كه دعا استجابت شده است
بر جمله اذكار سرامد صلوات
________________________________________
گفتم كه لبت، گفت لبم آب حيات
گفتم دهنت، گفت زهى حب نبات
گفتم سخن تو، گفت حافظ گفتا
شادى همه لطيفه گويان صلوات
________________________________________
بر چهرۀ پر ز نور مهدی صلوات
بر جان و دل صبور مهدی صلوات
تا امر فرج شود میسر ، بفرست
بهر فرج و ظهور مهدی صلوات
________________________________________
يارب از غيب به ما برگ و براتي بفرست
تلخي ذائقه را شهد و نباتي بفرست
تو هم اي بنده اگر شکر گذاري به خداي
بر خود و آل محمد صلواتي بفرست
________________________________________
بر خاتم انبياء محمد مصطفي(ص) صلوات
بر علي حيدر كرار داماد پيامبر  صلوات
بر فاطمه بنت پيامبر همسر حيدر صلوات
 بر حسن و حسين  آل مطهر صلوات
________________________________________
بر ساقي تشنه لب مشك به دهن صلوات
بر دو  دست قطع شده عباس صلوات
بر فرق شكافته خونين شبهه حيدري
بر معرفت و عشق برادري ابوالفضل صلوات
________________________________________
بر سجده و سجاده عشق محمد (ص)صلوات
ر قار حرا و نماز و مقام محمد(ص) صلوات
بر آخرين دين رحمت و پيامبر آن صلوات
بر علی و فاطمه و آل مُطَهَّر صلوات
________________________________________
برخیز و بیا! شبِ نجات آمده است
از عالم غیب برات امده است
شادی روی محمد، يك  باغ گل است
گل خنده به لب، در صلوات امده است
________________________________________
گر فکر رهایی ز غم و راه نجاتی
در روز و شب خواهی ثمراتی
باید به کوری دو چشمان حسودان
بر احمد و آلش بفرستی صلواتی
________________________________________
خواهم كه شوم معتكف كوي محمد
 بر ديده نهم تربت خوش بوي محمد
اي اهل نظر كن نظر از روي حقيقت
تا آنكه به بيني همه جا روي محمد
در دير و حرم رفتم و ديدم كه به صد ناز
در گوش رسد بانگ هياهوي محمد
افتاد گذارم ز قضا سوي گلستان
ديدم كه زهر طرف رسد بوي محمد
دل برده ز كف و ز سر مردان خدا
هوش مستانه صف نرگس جادوي محمد
در عالم توحيد به تحقيق نديدم
مردي به يدو خلق خوش و خوي محمد
دل گشته ز شوق رخ آن شمع دل افروز
آشفته تر از طرة گيسوي محمد
ژوليده مخور غم كه شود درد تو درمان
از نگهت جان پرور و از بوي محمد
________________________________________
چو تكوين جهان را ساز كردند
نخست از نور او آغاز كردند
محمد (ص) مصطفاي آفرينش
محمد (ص) نور چشم اهل بينش
شب اسرا چو در عرش خدا گشت
فكان قاب قوسينش سزا گشت
محمد(ص) شافع روز پسين است
محمد(ص) رحمة للعالمين است
محمد(ص) فاتح بدر و حنين است
محمد (ص) مرشد راه حسين است
محمد (ص) هم بشير و هم نذير است
محمد(ص) در دو عالم بي نظير است
محمد(ص) محرم اسرار عشق است
محمد (ص) مطلع انوار عشق است
محمد (ص) صاحب دختي چو زهراست
محمد (ص) زينت ام ابيـهاسـت
محمد (ص) معجزه خلق الهي است
كه بي نورش سياهي در سياهي است
چو درياي وجودش بي كران است
در اوصافش سخن بس ناتوان است.
________________________________________
كتابم قرآن است و دين محمد [ص]
همين بود ازيرا گزين محمد [ص]
يقينم كه من هر دوان را بورزم
يقينم شود چون يقين محمد [ص]
كليد بهشت و دليل نعيم
حصار حصين كيست؟ دين محمد [ص]
________________________________________
در وقت اذان صلواتي بفرست
در شروع هر كاري صلواتي بفرست
در وقت نماز و هر كاري
وقت و بي وقت صلواتي بفرست
________________________________________
نقل با ذکر آدرس این وبلاگ بلامانع است
التماس دعا


تاريخ : پنجشنبه ۶ بهمن۱۳۹۰ | 23:10 | نويسنده : محمد حسین فراهانی |